Σπίτι > Έκθεση > Περιεχόμενο
35 πεθαίνουν κατά τη διάρκεια αντιληφθεί ευκαιρίες στην αγορά
Apr 29, 2016

"Της Κίνας business εργαλειομηχανών" αναθεώρηση: καλούπι ανάπτυξη της Κίνας, το πρώτο βήμα της έναρξης με τεχνολογία, θεσπίσει ένα σύστημα ήχου πνευματικής ιδιοκτησίας. Και πάλι μετά από να εφαρμόσουν την σταδιακή συσσώρευση βιομηχανική τεχνολογία, συνειδητοποιήσει τη δική τους παραγωγή της χημικής βιομηχανίας και τη βελτίωση της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας. Κατά τη διάρκεια 35 στο σύνολό της, η Κίνα θα τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που προσφέρει το περιβάλλον της αγοράς.

Ανάπτυξη κατασκευή εξοπλισμού high-end, χωρίς την υποστήριξη της βιομηχανίας. Επί του παρόντος, η ROC ήταν το καλούπι παραγωγής και εφαρμογής της εξουσίας, αλλά μεταρρύθμιση των εξελίξεων στις δεκαετίες από, τοπική μούχλα βιομηχανικής δύναμης με το Διεθνές προηγμένο επίπεδο εκεί είναι ένα μεγάλο κενό, ένα μεγάλο αριθμό high-end προϊόντα μπορούν να στηρίζονται μόνο στις εισαγωγές για να καλύψει την εγχώρια ζήτηση για βιομηχανική. Η βιομηχανία εθνική μούχλας, είναι αναμφίβολα την ανάπτυξη του πολέμου.

Στη συνέχεια, στην ταχεία ανάπτυξη των βιομηχανικών κοινωνιών, πεθαίνουν τοπική βιομηχανία θα αυξηθεί με τι μέσα; Ενίσχυση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, τη βελτίωση των τεχνικών αποθεματικών

Ανεξάρτητη έρευνα και ανάπτυξη είναι ο κύριος τρόπος για επιχειρήσεις που λαμβάνονται ανεξάρτητα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, έρευνα και ανάπτυξη αποτελεί τη βασική κινητήρια δύναμη για την πετώντας βιομηχανία καλούπι, ανεξάρτητα δυνατότητες έρευνας και ανάπτυξης της βιομηχανίας της Κίνας καλούπι εξακολουθεί να είναι πολύ αδύναμη, επί του παρόντος, η χύτευσης καλούπι του πρωτογενούς αναπτυξιακούς στόχους, συνεχίζει να αναπτύσσεται. Επομένως, μόνο τεχνικά διαζευγμένος από μούχλα βιομηχανία της Κίνας βασίζονται σε θεμελιωδώς ξεχωριστές.

Βιομηχανία καλούπι της Κίνας θα πρέπει να αυξήσουν τις επενδύσεις στην επιστημονική έρευνα, ενεργά καλλιεργώντας έρευνα ταλέντο, αναπτύξει μια σειρά από τεχνολογίας παραγωγής καλουπιών με ανεξάρτητα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας. για το σπίτι και δεν θα μπορούσε να σπάσει το σημείο κυκλοφοριακής συμφόρησης, να εισαγάγει ενεργά και να απορροφήσει.

Εν τω μεταξύ, εκτός από συνεχώς να αυξήσει την ευαισθητοποίηση της προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας, κυβερνητικά τμήματα πρέπει να κάνουν περισσότερα για την προώθηση μέτρων στήριξης για την εγχώρια επιχείρηση ανάπτυξης high-end μηχανήματα κατασκευής για να δημιουργήσετε ένα καλό περιβάλλον, έτσι ώστε να προωθήσει περαιτέρω την ανάπτυξη της κατασκευή καλουπιών.

35 τοπική μούχλα πρόκληση και ευκαιρίες

Επί του παρόντος, βιομηχανία καλούπι της Κίνας είναι συγκεντρωμένη κυρίως στο μεσαίο και χαμηλό περιοχές, τεχνολογίας καλουπιών είναι χαμηλή, χαμηλή προστιθέμενη αξία, μέρει υψηλής ακρίβειας μούχλα εξαρτάται επίσης από τις εισαγωγές, εγχώρια κατασκευή σε διάφορες περιοχές για να ενισχύσει την ολοκλήρωση. Συνολικά, 35, είναι μια πρόκληση και την ευκαιρία να πεθαίνουν αγορά της Κίνας.

Ξένων κεφαλαίων μούχλα μάρκα προκλήσεις παραμένουν. Της Κίνας μούχλα βιομηχανία ανταγωνιστική πίεση πρόσωπο κυρίως σε ανεπτυγμένες χώρες τεχνολογικό πλεονέκτημα και το πλεονέκτημα της τιμής για τις αναπτυσσόμενες χώρες, πρέπει να γνωρίζετε, ενδυνάμωση και εξέλιξη των βιομηχανικών καλούπια, όχι μόνο κινέζικα, Νοτιοανατολικής Ασίας και της Ανατολικής Ευρώπης χώρες τα τελευταία χρόνια, βιομηχανική καλούπι ανάπτυξη σύντομα, τιμή πλεονέκτημα είναι προφανές στο καλούπι, που μούχλα βιομηχανία της Κίνας κάποιο βαθμό υπονόμευσε ήταν πάντα ένα πλεονέκτημα κόστους και τιμή. Επιπλέον, η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα στην high-end αγορά δύναμη Δυτική Ευρώπη για να μούχλα βιομηχανία της Κίνας αντιμετωπίζει τεράστιες προκλήσεις.

Καλούπι παραγωγής και αυξανόμενη ζήτηση στην αγορά. Με της Κίνας πέντε δώδεκα σχεδιασμό και εφαρμογή, καθώς και την ανάπτυξη νέων στρατηγικών τις πολιτική, περιφερειακή ανάπτυξη σχέδια και πολιτικές για να αναζωογονήσετε τον εξοπλισμό μεταποιητική βιομηχανία θα παρέχουν νέο σημείο αύξησης για τη βιομηχανία καλούπι. Κατασκευή μεταφορά στην Κίνα με τις ανεπτυγμένες χώρες, μούχλα βιομηχανία της Κίνας, αποτέλεσε την απαρχή ενός νέου γύρου ευκαιρία ανάπτυξης. Luo Baihui πιστεύει ότι να γίνει ισχυρότερο για τη βελτίωση της βιομηχανίας της Κίνας μούχλα, αύξηση τοπική τεχνολογική καινοτομία είναι μια ύψιστη προτεραιότητα, τελειοποίησε τεχνικών αποθεματικών- Δεύτερον, είναι χρησιμοποιώντας 35 βιομηχανίες στην οικονομική κατασκευή και την προώθηση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας της Κίνας, και να επιτύχει καλύτερα αποτελέσματα των πωλήσεων.