Σπίτι > Προϊόντα > Μούχλα > Μήκος εξώθησης αλουμινίου

Φως Καλούπι Αλουμινίου Εξώθηση Mold

    Σύμφωνα με την κατεύθυνση της ροής του μεταλλικού πλαστικού, η εξώθηση μπορεί να χωριστεί στις ακόλουθες κατηγορίες: Θετική εξώθηση: κατά την παραγωγή, η κατεύθυνση της ροής του μετάλλου είναι ίδια με την κατεύθυνση κίνησης του διατρητικού μέσου. Πίσω-εξώθηση: η διεύθυνση της ροής του μετάλλου είναι αντίθετη προς την κατεύθυνση ...