Σπίτι > Προϊόντα > Μούχλα > Overmolding καλούπι

Μορφοποίηση των ιατρικών εξαρτημάτων

    Επικάλυψη: Δύο είδη πλαστικών υλικών δεν χυτεύονται απαραίτητα με έγχυση στην ίδια μηχανή χύτευσης με έγχυση και χυτεύονται σε δύο μέρη. μετά τη λήψη του προϊόντος από μια σειρά καλουπιών. τοποθετείται σε άλλη σειρά καλουπιών για δεύτερη ένεση. Ως εκ τούτου, γενικά, αυτό το καλούπι ...