Σπίτι > Προϊόντα > Μούχλα > Πλαστικό ένεση καλούπι

Τμήματα έγχυση πλαστικών καλούπι

    Άκρη πύλη μούχλα: Ο δρομέας και πύλη στη χωρίστρα γραμμή, ενώ το προϊόν εξάγεται μαζί όταν ανοίγεται το καλούπι. Ο σχεδιασμός είναι η πιο απλή, εύκολη στη διαδικασία, και το κόστος είναι χαμηλό, τόσοι πολλοί άνθρωποι χρησιμοποιούν το σύστημα πύλη άκρη.