Σπίτι > Προϊόντα > Μούχλα > Πλαστικό καλούπι

Πλαστικός μανσέτας LED μπροστινού πίνακα

    Τα εργαλεία και τα προϊόντα που χρησιμοποιούμε στην καθημερινή παραγωγή και τη ζωή κυμαίνονται από τη βάση του μηχανήματος έως το εξωτερικό περίβλημα της μηχανής, σε μια μικρή βίδα, κουμπί και κέλυφος διαφόρων οικιακών συσκευών, τα οποία έχουν στενή σχέση με το καλούπι . Το σχήμα του καλουπιού καθορίζει ...