Σπίτι > Προϊόντα > Μούχλα > Σιλικόνης συμπίεσης καλούπι

Καουτσούκ σιλικόνης συμπίεση χύτευση Κάνοντας

    Κοινά μέρη και λειτουργίες καλουπιού Σταθερή πλάκα καλουπιού (πάνελ): Στερεώστε το μπροστινό καλούπι στη μηχανή χύτευσης με έγχυση. Πίνακας διαύλου ροής (πίνακας λιμενικών τμημάτων νερού): αφαιρέστε τη λαβή αποβλήτων κατά το άνοιγμα του καλουπιού, έτσι ώστε αυτό να πέσει αυτόματα (καλούπι τριών πλακών). Σταθερή πλάκα στερέωσης καλούπι (πλάκα A): η ...