Σπίτι > Ειδήσεις > Περιεχόμενο
Κατασκευή μεταλλικών εξαρτημάτων υψηλής απόδοσης
Jul 13, 2017

Η τεχνολογία λέιζερ ταχείας προτυποποίησης των μεταλλικών μερών υψηλής απόδοσης έχει σημειώσει αξιοσημείωτη πρόοδο στην έρευνα και την ανάπτυξη εφαρμογών και έχει δείξει καλή προοπτική εξέλιξης, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να γνωρίζει ότι η τεχνολογία λέιζερ με γρήγορη προτυποποίηση φέρνει υλική σύνθεση ενώ η δομή , η απόδοση και το σχήμα των εξαρτημάτων είναι εξαιρετικά εύκαμπτα, η διαδικασία διαμόρφωσης και ο εσωτερικός ποιοτικός έλεγχος προβάλλονται επίσης και η διαδικασία τήξης, κράματος και αντίδρασης, η στερεοποίηση της σκόνης κράματος στη διαδικασία διαμόρφωσης είναι βαθιά εξοικειωμένοι με τις διαφορετικές οδηγίες χρήσης. Ο νόμος ελέγχου του σχηματισμού και εξέλιξης του στρες, των ελαττωμάτων και της διεπαφής

Η τεχνολογία λέιζερ ταχείας προτυποποίησης των μεταλλικών εξαρτημάτων υψηλής απόδοσης είναι ένα είδος προηγμένης τεχνολογίας κατασκευής που συνδυάζει την τεχνολογία κατασκευής πρωτότυπων πρωτοτύπων και την τεχνολογία επένδυσης με λέιζερ. Η τεχνολογία μέσω της υψηλής ισχύος λέιζερ που τήκεται συγχρονισμένη μετάδοση σκόνης πρώτων υλών (σκόνη προ-κράματος, σκόνη ανάμιξης στοιχείων, μέταλλο και σκόνη κεραμικής κ.λπ.) ή μετάξι, στην εναπόθεση του υποστρώματος με την κίνηση ενός σημείου- στρώσεων, μέσω της συνεχούς ανάπτυξης για την προετοιμασία των εξαρτημάτων. Η τεχνολογία έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Κατασκευή μεταλλικών εξαρτημάτων

(1) Η διάσπαση των παραδοσιακών μεθόδων επεξεργασίας των περιορισμών, χωρίς κενό και μεγάλης κλίμακας χύτευση, εξοπλισμό χύτευσης και καλούπια, μπορεί να επιτύχει την ολοκλήρωση της προετοιμασίας και του σχηματισμού υλικών, να μειώσει σημαντικά τον κύκλο κατασκευής εξαρτημάτων, να μειώσει το κόστος κατασκευής, τη χρησιμοποίηση των υλικών · (2) στο ίδιο σύστημα μπορεί να γίνει από διάφορα μέρη κατασκευής εξαρτημάτων, με ένα ευρύ φάσμα υλικών και την προσαρμοστικότητα του σχεδιασμού? (3) Τα εναποτιθέμενα μέρη έχουν πυκνή μικροδομή και καλή συνολική απόδοση και (4) μπορούν εύκολα να ρυθμιστούν και να ελεγχθούν από υλικά και διαδικασίες, Για να επιτευχθεί η ενσωμάτωση μιας ποικιλίας υλικών στα ίδια 10 κομμάτια κατασκευής, τμήματα των διαφόρων αναγκών επιδόσεων. Αυτή η τεχνολογία είναι ένας νέος τύπος τεχνολογίας ψηφιακής προσθήκης υλικού, στην αεροδιαστημική και άλλους κλάδους υψηλής τεχνολογίας και η κατασκευή εθνικού αμυντικού εξοπλισμού έχει σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης και εφαρμογής, τα τελευταία χρόνια, υπήρξε η έρευνα και η σχετική εφαρμογή μέρος της εκτεταμένης προσοχής. Το παρόν έγγραφο επικεντρώνεται στην πρόοδο των προαναφερόμενων πτυχών στο εσωτερικό και στο εξωτερικό και αναλύει τα βασικά ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν.