Σπίτι > Προϊόντα > Ταχεία προτυποποίηση > Γρήγορο πρωτότυπο 3D

Τρισδιάστατη εκτύπωση πρωτότυπου αυτοκινήτου πρωτοτύπου

    Τρισδιάστατη εκτύπωση Η διαδικασία σχεδίασης της τρισδιάστατης εκτύπωσης: πρώτα χρησιμοποιήστε το λογισμικό για να δημιουργήσετε ένα μοντέλο και, στη συνέχεια, διαιρέστε το μοντέλο 3D σε μια διατομή στρώματος-σε-στρώμα, δηλαδή τεμαχισμό, έτσι ώστε να καθοδηγήσει τον εκτυπωτή να εκτυπώσει το στρώμα από το στρώμα. Η τυπική μορφή αρχείου μεταξύ του λογισμικού σχεδιασμού και των εκτυπωτών είναι το αρχείο STL. ΕΝΑ...