Σπίτι > Προϊόντα > Ταχεία προτυποποίηση > Γρήγορο πρωτότυπο 3D

Ταχεία πρωτοτυποποίηση 3D εκτύπωση

    Το πάχος της διατομής του εκτυπωτή (δηλαδή, η κατεύθυνση Z) και το ψήφισμα του planar κατεύθυνση, δηλαδή, την κατεύθυνση X-Y, υπολογίζονται σε dpi (κουκκίδες ανά ίντσα) ή μικρόμετρα. Το τυπικό πάχος είναι PVC 100 μm, που είναι 0.1 χιλιοστά, και ορισμένοι εκτυπωτές όπως η σειρά ObjetConnex...