Σπίτι > Προϊόντα > Ταχεία προτυποποίηση > Ταχεία πρωτοτυποποίηση πλαστικό

Γρήγορο Πλαστικό Φωτισμό Πρωτότυπο

    (1) Σχεδιασμός επιθεώρησης Το πρωτότυπο δεν είναι μόνο ορατό, αλλά και άγγιγμα. Μπορεί να αντικατοπτρίζει διαισθητικά τη δημιουργικότητα του σχεδιαστή με τη μορφή πραγματικών αντικειμένων, αποφεύγοντας τα μειονεκτήματα της "εξαγωγής του να είναι ωραία και να μην το κάνει καλά". Ως εκ τούτου, η παραγωγή του πρωτοτύπου είναι ...