Σπίτι > Προϊόντα > Ταχεία προτυποποίηση > Γρήγορο πρωτότυπο χύτευσης κενού

Κατασκευή πρωτότυπων χύτευσης ταχείας χύτευσης

    Τα πλεονεκτήματα του πρωτοτύπου χύτευσης κενού: Κατάλληλο για μικρές επεξεργασίες και παραγωγή παρτίδας. Χαμηλό κόστος και σύντομο χρονικό διάστημα. Γρήγορη και υψηλή απόδοση. Τι πρέπει να δώσουμε προσοχή στην παραγωγική διαδικασία της χύτευσης κενού;